Ai bảo không đúng nữa đi!!!…

— Yume.vn —

Ai bảo không đúng nữa đi!!!

Like Soha Đời Sống để đọc tin hay.

Thức tỉnh đi!!!

#SohaDoiSong #SohaQuotes


Yume