Ai cũng nồng thắm một thời tuổi trẻ, trước khi gác lại tất cả vào con đường làm mẹ…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ai cũng nồng thắm một thời tuổi trẻ, trước khi gác lại tất cả vào con đường làm mẹ.
Sự đánh đổi của phụ nữ, ấy là không thể đong đếm bằng thời gian, tiền bạc…
Họ luôn xứng đáng để được tôn vinh. ☺️☺️
Nguồn: Sưu tầm.
#hóng_trên_mạng #Hn


Xin cám ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume