Ai mà không một lần tự hỏi "Màu sắc của mình là gì?"….

— Yume.vn —

Ai mà không một lần tự hỏi "Màu sắc của mình là gì?".

Tìm được ""màu"" của bản thân đã khó, giữ gìn cho nó luôn tươi ngầu giữa trăm ngàn vạn biến cố cuộc đời lại càng khó hơn. Hương Giang đã có các câu nói ""đi vào lòng người"" về việc giữ màu bản thân. Dũng cảm bảo vệ bản sắc của bản thân như Hương Giang, bạn dám không?

#OMOMatic #BềnĐẹp #GiữMàuVẹnNguyên #GiữMàu #GiữMàuBảnThân #BềnĐẹp #BềnMàu

#Yume