trang Blog

amnhacthcsTham gia: 02/05/2009
 • ĐỒ RÊ MÍ 2011 - VÒNG CÁC BÀI HÁT NƯỚC NGOÀI
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ĐỒ RÊ MÍ 2011 - VÒNG CÁC BÀI HÁT NƯỚC NGOÀI

  Chào thế giới (Celebration around the world) - TỐP CA

  Okina Kurino - Bảo An

  La Bamba - Tuyết Nhi

  Bài ca Toreado - Trí Dũng

  Câu chuyện biển cả (The ocean song) - Minh Hạnh

  Câu chuyện Ngàn lẻ một đêm - Hà Linh

  (the little light of mine)

  Chàng cao bồi Nam Mỹ (YANKEE DOODLE) - Phi Hùng

   Phụ Lục:

  ÂM NHẠC LỚP 6 

  ÂM NHẠC LỚP 7 

  ÂM NHẠC LỚP 8 

  ÂM NHẠC LỚP 9 

  ÂM NHẠC 6, 7, 8, 9 - MỤC LỤC 

  ĐỒ RÊ MÍ 2011 - VÒNG CÁC BÀI HÁT NƯỚC NGOÀI