Đăng nhập

((An khang: 0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông ((An khang: 0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông KHO LẠNH Cung cấp các giải pháp tối ưu cho hệ thống kho lạnh công ngh

((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
KHO LẠNH

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho hệ thống kho lạnh công nghiệp và thương mại hoàn chỉnh
 
  • Kho lạnh được thiết kế thi công theo các tiêu chí an toàn và hiệu quả, có công suất từ 1 Tấn đến 50.000 Tấn.
  • Sử dụng các tấm panel cách nhiệt polyurethane (PU) hoặc polystyrene (PS) bề mặt bọc bằng tôn mạ màu, inox, composite...
  • Nhiệt độ kho từ -600C đến +300C tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và sản phẩm.


 

KHO LẠNH THANH LONG: 0oC / +5oC (BÌNH THUẬN)((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông
((An khang:  0947.459.479)) Bán kho lạnh tận nơi tại Đắc Nông , dời kho lạnh tại Đắc Nông

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận