Anh Grab đặc biệt: Đầu từ hẳn sữa và thức ăn cho khách trên xe, hoàn toàn miễn p…

— Yume.vn —

Anh Grab đặc biệt: Đầu từ hẳn sữa và thức ăn cho khách trên xe, hoàn toàn miễn phí ! Độc và lạ thiệt 😁
Tầm này chạy vì đam mê chứ tiền bạc gì nữa 😂
Nguồn: ST Via Hóng, 1 phút Sài Gòn

#Yume