Đăng nhập

anh nè

sao hôm nay viết ýt vậy nè BX nhố bx qua a huuuuuuuuuuu

anh cũng yêu em lắm em co biết ko ne nhớ em lắm có gì thì nt cho anh ha Bx

nhớ ăn nhiều vào ha cho mập lên chút ha mai mốt Ox về ôm cho đã ne hiiiiiiiiiiiiii

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận