Đăng nhập

Ánh Sáng

Ánh Sáng
Đêm có ngàn con mắt
Ngày chỉ một mà thôi
Trần gian này sẽ tắt
Nếu thiếu ánh mặt trời
Tâm thức ngàn con mắt
Trái tim một mà thôi
Ánh sáng đời lụi tắt
Khi tình yêu xa rời

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận