Anh thanh niên Trung Quốc sáng chế ra máy gội đầu, sấy tóc tự động, có điều hơi … – Yume.vn

— Yume.vn —

Anh thanh niên Trung Quốc sáng chế ra máy gội đầu, sấy tóc tự động, có điều hơi bị cực khi phải trồng cây chuối 😆
Nguồn: Shougonggeng, Lost bỉd, KSC

Yume