Ảnh thẻ của các chế như thế nào? Có dám khoe như thế này không?…

— Yume.vn —

Ảnh thẻ của các chế như thế nào? Có dám khoe như thế này không?

Ảnh: Thanh Thảo/KSC

#afamily #khoeanhthe #anhthe #hvt #hóng_trên_mạng#Yume