trang Blog

ThachTham gia: 04/11/2010
 • Hình ảnh Quy Nhơn về đêm
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hình ảnh Quy Nhơn về đêm  .
  Hình ảnh Quy Nhơn về đêm