Đăng nhập

Are you mad???????/

Cha? hie?^u la` kie^'p truo)'c co' thu` oa'n j` vo)'i mi`nh ko ma` no' cu)' pha?i nha?y vao` mo^m` min`h ma` ngo^i` nhu) the^' nhi?Do^` die^n ma`y bi. do)? ho)i ah`.Tha^.t la` minh` chua ca?m tha^'y kho' chi.u vo)'i ai nhu) tha)`ng nay`.Ca'i ba?n ma).t ly` lo).m de^'n kho' u)a ko the?^ nao` noi' chuye^n dc qua' 2 ca^u vo)'i no'.Do)? do)? uo)ng uo)ng cha? ra ca'i the?^ loa.i j`.Tu)` nay cach. ko bao jo)` no'i chuye^.n vo)'i no' nu~a de^? kho?i me^.t da^u` .

Mad...Very mad..........

Kho' chi.u tha^t.May ma` tro)`i mu)a cho da^u` min`h do)~ no'ng..

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận