trang Blog

attavaggoTham gia: 29/10/2008
 • Tiên trách nhân, hậu trách kỷ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tiên trách nhân, hậu trách kỷ

  Vào blog anh DI thấy có mấy câu này,không thấy viết gì thêm,chắc để mọi người tự tìm hiểu ?

  Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là người quân tử.

  Tiên trách nhân, hậu trách kỷ là thánh.

  Không tiên, không hậu, không nhân, không kỷ, không trách là Phật

  Mình nghĩ câu này muốn nói tới trách nhiệm của người đệ tử Phật,không biết đúng không.Mời mọi người vào phần comment bàn luận phân tích mấy câu này.Coi như các thiện hữu cùng ngồi uống trà,đàm chuyện đạo

  Tiên trách nhân, hậu trách kỷ