Đăng nhập

August 13, 2007 chân dung kẻ đáng ghét

Hăn' là con Cáo đáng ghét mà to*' thuong` nhac' den' cho cac' ban bit' do'.Hình ni` la` hăn' chup voi sister cua? hăn' hum sn.Hăn' lúc nao` cung~ lam` cho to' buon`,khóc,băt' nat,...to' du? dieu` ca?.Moi ng` co' thay' hăn' o? dau thi` thu? tiu hăn' giup' to' nha' .Ex: ăn' da~ làm cho to*' thuc' trang ca? 1 dêm hum wavà khóc thiet nhìu nua~ T____T

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận