trang Blog

thanhTham gia: 22/04/2011
 • Hack FiFa Online2, Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hack FiFa Online2, Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà

  Hack FiFa Online2, Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà
  Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà  


   
  Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà

  Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà
  Trước tiên Dowload File ( Ở dưới ) , Rồi đăng nhập [Bạn phải Dowload mới nhìn thấy link. Dowload + Auto Tự Đá : - Bật : Numpad1/F1 - Tắt : Numpad3/F3 + Hack LP ( Chơi cửa sổ ) : - Bấm Alt + L Bấm Khoảng 5 --> 6 Lần - Thoát Ra FIFAONLINE 2 Vào Lại - Bạn sẽ nhận 500000 LP --> 1000000 LP + Bug Cầu Thủ + 12 : Vào Đấu Giá Điền Cầu Thủ Nào Bạn Muốn + 12 Thì Giá Của Nó Là 1000 LP + Nhìn Hộp Quà : Bấm F5 , Sẽ tự động có sẵn DowLoad File :


   

  Hack FiFa Online2, Auto Tự Đá + Hack LP + Bug Cầu Thủ + 12 + Nhìn Hộp Quà