trang Blog

Minh Hòa "Hkn"Tham gia: 03/11/2010
 • Tin nhắn hình đẹp cho điện thoại
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tin nhắn hình đẹp cho điện thoại


     **********(¨`·.·´¨)***********
      ******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******
       *(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
    **`·.¸.·´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.·´**
     *******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)*******
     ********`·.¸(¨`·.·´¨)..·´********
     *****forever *`·.¸.·´*forever*****

                          (¨`·.·´¨)
                  (¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)
         (¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)
          `·.¸.·´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.·´
                   (¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)
                    `·.¸(¨`·.·´¨)..·´
             forever *`·.¸.·´*forever  (>.<)
  ( '..' )
  /      |,,
  (...)(...)


  0,,,,,0
  (  'o'  )('')
  >  .  < /
  ('''')  ('''')


  +    u,,,,,u  *
  *   .( -,-)     +
  .......( ,, ,, ).........


  o,,,,o
  ( '.' ) ('')
  >  ' < /
  ('''') ('''')


  /),/)
  ( ':' )
  c(..c)
  ..00..


  ()''.  .''()
  (   o,   )
  (,,) $ (,,)


  ( ' ''''()
  ,(".." )
  ('')('')(,,)


  (>"<)
  ( 'o' )
  (,) (,)
  ('')...('')


  /)') ('()
  ,( '';;''   )
  (/)')('(')


  ()''..')  ()..()
  (  (T))  ((T) )
  (o) (o)  (o) (o)


  ()''''..')          ('  '''')
  (   ,'o')'')   (''('o',  )
  (,,)('')('')  ('')('')(,,)


    / ),,/ )
    ) o o (
  (  (T)  )
  (,,)     (,,)


  (''- '  ' -'')-__..'''
    6_ 6 . )       ..      (
  (..Y..) '    ._    )       '.
  .  '..  '_ . .  ./   /..'


    0--0
    | . _.|
  ( (o_.)


  ()()
  o o
  ( Y )
  =><=


     ,,//,,
  <:  .  .  :>
     ('' o '').
  -(...)--(...)---->>


       ,,||,,
    <: , , :>
     .(''o'').
  -(...)--(...)---->>


  <( ,  , )>
  (   (.. )  )
         ..


    /),/)  /),/)   /),/)
  (  ';' )(  ';'  )( ';'   )
  c(..c)  c(..c)  c(..c)


     ,,,,    .''.
    (,' ')  (' ',)
  (')...() ()...(')


    ( ' ''''()
  (''( 'o',  )
  ('')('')(,,)


    (0)(-)
    ( ._. )
  (,,)--(,,)


     ,,,*.
    (  'Y'  )
  ('...()()...(')


  0,,,0    /),/)
  ( ' ; ')   (' ;' )
  (..)-(,,)(,,)-(,,)


        (),,,()
       ,( . . )
  ,,(.(  o   ),),,,


  ( '  ''''()
  (('')'    )
  (''  ''(,,)


  ''(''. _ .'')''
  ,,,,{ + },,,,,
  (),, '''''' ,,()
  (,,,) (,,,)  * .-´´´-.,.-"´-.   +
  (   !  SWEET  !  . *
    + ". DREAMS ."  )
  *   . "´-.,.-´"  +


  ('')_(''')_.-''''''-.,()
  ; . .  '; -._ ,   ')_
  ( o_,  )' .__) '-._)
  Thinking of You!


  *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
  »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*


  ( _ /) ( _ /)
  (^_^) (^_^)
  (") (") (") (")
  Mai ben nhau em nhe


              () ()
              o  o
            (  Y  )
           =>#<=
  Chuc mot ngay tot lanh


  .-"´/)./)´"-.
  (     (´;´)     )
  ´ . (")(") . ´
      "-.,.-"
  Mai mai yeu em  @'''''@ @''''''@
  (  ''--''  )(  ''--''  )
  (o)  (o)(o)  (o)
     Happy Day !
    @'''''@''''''@
  (= ''*'' )''*''=)
     (o)  (o)    (o)


              {@}
    *{@} {@} {@}*
    :* {@} * {@} * ;*
     ' @}* {@} *{@}'
        * ; {@} * ;
           | / / /
             Y/ /
               |/
               /()
              /))((


  ()''  '' () .-"-.,.-"-.
  (   o    ) !G(,")(",)d!
    (,,)*(") ".Nitez.'
    (,,,)(,,,)  "-.,.-"'

  .--------.()  "" ()
  ! Miss u!(   o   )
  "---. .---"(,,)**(')              /´¯/)
            ,/../ /
          /..../ /
    ./´¯/'...'/´¯¯.`•¸
  ./'/.../..../.....:^.¨¯
  ('(...´...´.... ¯_/'...'/
   thank ...đã ghe qua blog
  .................'...../
   

  Tin nhắn hình đẹp cho điện thoại