trang Blog

 • status giáng sinh
  Đẹp & Thời Trang
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  status giáng sinh

  ★* 。*˛
  ˛°_██_*.。.*./ ♥ .˛* .˛。.˛.*.★* December*★ 。*
  ˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫ *˛.* ˛_Π_____.♥Everyone! ♥ ˛* ˛*
  .°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
  *(...'•'.. ) *˛. ╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|╬╬╬╬╬*˚ *♥♫♫♥*'.......... Merry Christmas…...... *♥•♦♫••♥*'"""

  status giáng sinh