Bác chủ xe mua xe, mua phải con xe đèn china ( chất lượng còn thua hàng taiwan),… -Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Bác chủ xe mua xe, mua phải con xe đèn china ( chất lượng còn thua hàng taiwan), sau lúc được shop e fix lỗi và làm sáng pha để chạy tạm vài ngày nữa để đợi hàng chính hãng về thay thế.


Yume.vn Xin cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này!