Bài Dự Thi #Lúc_này_ở_đâu MS 34… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Bài Dự Thi #Lúc_này_ở_đâu MS 34
Bình Minh ở Hàm Yên, Tuyên Quang
Thí Sinh: Phùng Thị Hoa
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009013516574Cảm ơn mọi người đã xem!

Yume