Đăng nhập

Bạn.

Người ta nói, tình bạn như ly thuỷ tinh dễ vỡ, vì vậy cần phải biết nâng niu trân trọng.

Đúng.

Tôi vốn là kẻ hậu đậu, nên đã đánh vỡ mấy cái ly rồi

Ly đập vỡ, không thể nào gắn lại, chỉ còn là những mảnh vỡ, cứa đứt da đứt thịt.

Cái gì buồn hơn? Tình yêu tan vỡ hay tình bạn tan vỡ???

Trước tới nay, tôi vẫn quan niệm tình bạn hơn. Có khi, người tôi yêu, cũng không bằng.

Nhưng, hình như, đừng nên quá hy vọng vào cái gì quá, vì nếu không được, sẽ thất vọng rất nhiều.

Cũng nghiệm ra rằng, không phải tự nhiên mà con người ta có sẵn thói ích kỉ. Bởi ngoài mình ra, không ai yêu mình bằng mình. Cho nên, từ giờ trở đi, đừng tin ai quá, và đừng thương ai quá.