Bạn áo trắng và áo vàng vừa thấy lách qua cac xe rồi phóng mất, lúc sau đã thấy rơi xuống vực Tam Đả…

— Yume.vn —

Bạn áo trắng và áo vàng vừa thấy lách qua cac xe rồi phóng mất, lúc sau đã thấy rơi xuống vực Tam Đảo – Vĩnh Phúc.

Hiện chưa có thông báo chính xác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Nguồn: Lân Trần/OFFB

#afamily #tainan #roixuongvuc #tamdao #hóng_trên_mạng #hvt

Yume