Đăng nhập

bán buồn mua vui!

tự nhiên cảm thấy cô độc kinh hoàng!

bán buồn mua vui, đành phải đi uống rượu vậy!

chán cả Huế, tự nhiên mưa như saigon, ào cái rồi thôi.

chi lạ!

cheers for ev'body!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận