Bạn có bị ám ảnh trước bức ảnh này?…

— Yume.vn —

Bạn có bị ám ảnh trước bức ảnh này? 😔
Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplasticHoảng hồn với sự lấn chiếm của nhựa. Đây là ác mộng đã biến thành đời thực khi con người còn vô tư xài nhựa quá nhiều….
Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplastic


Yume