Bạn muốn xin lỗi bản thân điều gì?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Bạn muốn xin lỗi bản thân điều gì?

Hối hận gì về bản thân mình không nhỉ?

#KingQuotesChúng tôi Xin cảm ơn mọi người đã xem!

Yume