Bạn sống ở nơi nào ko quan trọng,quan trọng là bạn đối xử như thế nào với nơi mà bạn sống…

— Yume.vn —

🌱🌱🌱 Bạn sống ở nơi nào ko quan trọng,quan trọng là bạn đối xử như thế nào với nơi mà bạn sống 😍
Nguồn: Nguyễn Minh Phượng
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl

#Yume