Đăng nhập

Bạn tôi !!!!!!!!!!!

Đừng khóc tao ko thích nhìn thấy mày khóc !!! Mày là bạn thân nhất của tao, người mà tao yêu nhất, hiểu tao nhất, đối xử với tao tốt nhất ... Dù có thế nào thì nó cũng sẽ wa thôi mà ... sẽ wa thôi ... vậy hãy mặc kệ nó đi ... Ko thể khuyên những lời khuyên tốt nhất nhưng tao giỏi đồng loã, nên sẽ ủng hộ mày hết lòng ... nên đừng buồn nữa nhé !!!

Viết cho người bạn thân nhất !!!

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
sayrury
uh ... để gió cuốn đi ...
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 10 Năm trước