trang Blog

bang_lang_blTham gia: 01/06/2009
 • BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ

  BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ


  ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN: Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn

  0:Hứa 1:Nguyễn 2:Hoàng 3:Nhịn 4:Lâm 5:ĐỖ 6:Huỳnh 7:Lai 8:Trịnh 9:Quỹ

  TÊN ĐỆM CỦA BẠN: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn:

  1:Bị, 2Thình, 3:Bích, 4:Thị, 5:Quốc, 6:Đập, 7:Chén, 8:My, 9:Tiễu, 10:Kíp, 11:Bé, 12:Thanh

  TÊN CỦA BẠN : Ngày sinh của bạn là tên của bạn :

  1:Thúng,2:Tiện,3:Hỗ,4:Thừa,5:Xin,6:Thuyền,7:Nguyên,8:Nam,9:Minh,10:An,11:Quýnh,12:Hĩ,13:Cồ,

  14:Thiên,15:Huế,16:Mũi,17:Chu,18:Ghẻ,19:Thơm,20:Khìn,21:Hải,22:Hùng,23:Thuỷ,24:Phong,

  25:Hạnh,26:Ung27:Phát,28:Thái,29:Thừa,30:Nghi,31:Nhã

  ****

  Bói xong nhớ cho tên nhé ....

  Tên kiếp sau của BL là Đỗ Chén Thiên ...nghe nổi da gà luôn, tên xấu hoắc ....