trang Blog

bang_lang_blTham gia: 01/06/2009
 • BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ

  BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ


  ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN: Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn

  0:Hứa 1:Nguyễn 2:Hoàng 3:Nhịn 4:Lâm 5:ĐỖ 6:Huỳnh 7:Lai 8:Trịnh 9:Quỹ

  TÊN ĐỆM CỦA BẠN: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn:

  1:Bị, 2Thình, 3:Bích, 4:Thị, 5:Quốc, 6:Đập, 7:Chén, 8:My, 9:Tiễu, 10:Kíp, 11:Bé, 12:Thanh

  TÊN CỦA BẠN : Ngày sinh của bạn là tên của bạn :

  1:Thúng,2:Tiện,3:Hỗ,4:Thừa,5:Xin,6:Thuyền,7:Nguyên,8:Nam,9:Minh,10:An,11:Quýnh,12:Hĩ,13:Cồ,

  14:Thiên,15:Huế,16:Mũi,17:Chu,18:Ghẻ,19:Thơm,20:Khìn,21:Hải,22:Hùng,23:Thuỷ,24:Phong,

  25:Hạnh,26:Ung27:Phát,28:Thái,29:Thừa,30:Nghi,31:Nhã

  ****

  Bói xong nhớ cho tên nhé ....

  Tên kiếp sau của BL là Đỗ Chén Thiên ...nghe nổi da gà luôn, tên xấu hoắc ....

  BÓI TÊN KIẾP SAU CỦA BẠN LÀ GÌ