trang Blog

banyanhdTham gia: 18/03/2009
 • bài ca khối lượng nguyên tử
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  bài ca khối lượng nguyên tử

  Bài ca khối lượng nguyên tử

  Hiđro là một (1)

  Mười hai (12) cột cacbon (C)

  Nitơ (N) mười bốn (14) tròn

  Oxi (O) trăng mười sáu (16)

  Natri (Na) hay láu táu

  Nhảy tót lên hai ba (23)

  Khiến magie (Mg) gần nha

  Ngậm ngùi nhận hai bốn (24)

  Hai bảy (27) nhôm (Al) la lớn

  Lưu huỳnh (S) giành ba hai (32)

  Khác người thật là tài

  Clo (Clo) ba năm rưỡi (35,5)

  Kali (K) thích ba chín (39)

  Canxi (Ca) tiếp bốn mươi

  Năm nhăm mangan cười (40)

  Sắt (Fe) đây rồi : năm sáu (56)

  Bởi kém kẽm (Zn) sáu năm (65)

  Tám mươi (80) brom (Br) nằm

  Xa bạc (Ag) một ninh tám (108)

  Bari (Ba) buồn chán ngán

  Một ba bảy (137) ích chi

  Kém người ta còn gì !

  Thủy ngân (Hg) hai ninh mốt (201).

   

   

  bài ca khối lượng nguyên tử