BÃO SỐ 4 ĐÃ BẮT ĐẦU GÂY MƯA CHO các TỈNH BẮC VÀ TRUNG TRUNG BỘ…

— Yume.vn —

BÃO SỐ 4 ĐÃ BẮT ĐẦU GÂY MƯA CHO các TỈNH BẮC VÀ TRUNG TRUNG BỘ


#Yume