Đăng nhập

BÁO TUỔI TRẺ CƯỜI_ngày 15/07/2007

_Mr.Tô mới ngủ dậy mámi kêu Mr.Tô đọc báo tuổi trẻ cười đi_chán ghê lại 1 vụ xì căng đan bài SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH

_Cái này Mr.Tô trích 1 đoạn nhỏ trong báo nè :

HÃI HÙNG TỰA CA KHÚC (người viết nè : MÈO NHÍ_TIÊU DAO)

_CŨNG CÓ NHỮNG CA KHÚC NGHE XONG CÁI TỰA ĐÃ KHIẾN NGƯỜI NGHE CƯỜI TÉ GHẾ, MẶC DÙ XÉT VỀ NHIỀU PHƯƠNG DIỆN THÌ ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ CA KHÚC SỐC SIẾC GÌ CẢ. ĐÓ LÀ CA KHÚC ''SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH'' CỦA TÔ GIA TUẤN

ĐÓ CÁC BẠN ĐỌC XONG CẢM THẤY BỰC MÌNH DÙM Mr.Tô KHÔNG?

_ĐÂY LÀ CA KHÚC SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH CÁC BẠN NGHE THỬ COI PHẢI VẬY KO?

HIX HIX HIX HIX CHÁN GHÊ!!!!!!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận