Bảo vệ dân phố ngày nay có đồng phục và xe mới rồi nha, nhìn đẹp lòi TPHCM: BVD…

— Yume.vn —

Bảo vệ dân phố ngày nay có đồng phục và xe mới rồi nha, nhìn đẹp lòi 😂 TPHCM: BVDP gần cầu Calmete, Quận 1.
Nguồn: CSCĐ

#Yume