Đăng nhập

Bật tính năng dịch tự động của Chrome

Nhiều khi ta tìm kiếm tài liệu hay vào các trang nước ngoài và gặp khó khăn về đọc ngôn ngữ đó. Khi đó ta cần một tính năng dịch toàn bộ trang web để hiểu rõ hơn về bài viết. Những tính năng này đã tích hợp sẵn trong Google Chrome, bạn nên thiết lập để tiện cho công việc.

Nhiều khi ta tìm kiếm tài liệu hay vào các trang nước ngoài và gặp khó khăn về đọc ngôn ngữ đó. Khi đó ta cần một tính năng dịch toàn bộ trang web để hiểu rõ hơn về bài viết. Những tính năng này đã tích hợp sẵn trong Google Chrome, bạn nên thiết lập để tiện cho công việc.

Hãy tìm thanh dịch nằm ở đầu trang bất cứ khi nào bạn bắt gặp trang web được viết bằng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mà bạn ưa thích. Để dịch trang, nhấp Dịch. Để loại bỏ thanh dịch mà không dịch trang, nhấp Không.

Bật hoặc tắt thanh dịch

1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.

2. Chọn Cài đặt.

3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.

4. Trong phần "Ngôn ngữ", sử dụng hộp kiểm "Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ tôi đọc" để điều chỉnh tính năng này.

Điều chỉnh cài đặt thanh dịch

Nhấp Tùy chọn để tùy chỉnh cách thanh dịch sẽ hoạt động dựa trên ngôn ngữ.

- Chọn Luôn dịch [ngôn ngữ] sang tiếng Anh để tự động dịch trang được viết bằng ngôn ngữ cụ thể này.

- Chọn mục sau để kiểm soát xem liệu thanh dịch có hiển thị cho các trang web và ngôn ngữ cụ thể không:

+ Chọn Không bao giờ dịch [ngôn ngữ] nếu bạn không muốn thấy thanh này hiển thị cho ngôn ngữ mà bạn đang xem.

+ Chọn Không bao giờ dịch trang web này nếu bạn không muốn thấy thanh này hiển thị cho các trang trong trang web mà bạn đang truy cập.

- Hãy nhấp chuột phải trên trang bất kỳ và chọn Dịch sang tiếng Anh, ngay cả khi bạn đã vô hiệu hóa thanh dịch cho một trang web hoặc ngôn ngữ.

- Thanh dịch được kích hoạt bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang chưa được viết bằng một trong các ngôn ngữ trang web mà bạn ưa thích. Tìm hiểu cách điều chỉnh tùy chọn ngôn ngữ trang web trong Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

Cơ chế dịch tự động

Nội dung của trang chỉ được gửi tới Google nếu bạn chọn dịch chúng; nếu không, chúng sẽ không bao giờ được gửi tới Google để phát hiện ngôn ngữ. Nếu bạn chọn dịch một trang, nội dung của trang đó sẽ được gửi tới dịch vụ dịch thuật của Google để dịch. Cookie của bạn không được gửi cùng với yêu cầu đó và nếu trang web bạn đang truy cập được mã hóa bằng SSL, Google Chrome cũng sẽ gửi yêu cầu dịch qua SSL. Giao tiếp này với dịch vụ dịch thuật của Google được đề cập trong chính sách bảo mật của Google.

Dịch vụ dịch thuật của Google sử dụng bản dịch máy. Hãy nhớ rằng bản dịch máy hiện không được chính xác như bản dịch do người dịch. Vì vậy, tính năng dịch của Google Chrome có thể giúp bạn hiểu nội dung chính của trang và từng từ riêng lẻ. Tuy nhiên, tính năng này có thể không giúp bạn dịch thơ hay các trang có ngữ pháp phức tạp hoặc từ vựng kỹ thuật.

ST

Bật tính năng dịch tự động của Chrome

Bật tính năng dịch tự động của Chrome

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận