trang Blog

batkhangonTham gia: 08/05/2010
 • Cờ Tướng - Cạm Bẫy Khai Cuộc
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cờ Tướng - Cạm Bẫy Khai Cuộc

    Cạm Bẫy Khai Cuộc

  Cam Bay 1


  Cam Bay 2


  Cam Bay 3


  Cam Bay 4


  Cam Bay 5


  Cam Bay 6


  Cam Bay 7


  Cam Bay 8


  Cam Bay 9
  ===========================================

  Cờ Tướng - Cạm Bẫy Khai Cuộc