trang Blog

PhanPhanTham gia: 24/02/2008
 • BI QUAN
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BI QUAN

  Hết nắng lại mưa chắc thế thôi!

  Cuộc đời dong ruổi lắm chuyện tồi.

  Buồn vui lẫn lộn đời hiu hắt

  Se sắt lòng ai hạt mưa rơi ?

  ***

  Đời người sao có cảnh tả tơi

  Số khó, phận ai cứ hỏi trời

  Thân mình tan chảy coi như thế

  Đợi để kiếp sau ắt rạng ngời.