trang Blog

 • Nắng lên rồi căng buồm cho khoái - buồm đâu ?
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nắng lên rồi căng buồm cho khoái - buồm đâu ?

  Cái tuổi nó đuổi xuân đi
  Tôi năm nay đã gần 70 xuân - còn có mấy chục xuân nữa là 70 xuân rồi!
  Nắng lên rồi căng buồm cho khoái - buồm đâu ?