trang Blog

hanhmichealTham gia: 04/06/2009
 • Tìm lại!
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tìm lại!

  ...Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người - vì ta không thấy ta như này...

  Tìm lại
  Microwave
  Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác.
  Đôi mắt luôn tìm, tìm về.
  Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng.

  Hết rồi !

  * Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này.
  Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi...
  Ngồi đếm sao tàn, ngày ơi đừng đến, đừng đến vội vàng.
  Hết rồi !

  Ngồi xuống đây bạn, cạn chén rượu kia, cạn hết đêm này.
  Hết rồi !

  (Back to * 2 times)