trang Blog

Warm OceanTham gia: 22/04/2011
 • NGHE THUYẾT PHÁP - BÓNG MÂY
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NGHE THUYẾT PHÁP - BÓNG MÂY

  Bóng Mây - ĐĐ Thích Thiện Thuận

  Hãy nghe và cảm nhận

  NGHE THUYẾT PHÁP - BÓNG MÂY