trang Blog

vtntrangTham gia: 08/03/2009
 • *RU HỒN 33
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  *RU HỒN 33

  GIÓ XUÂN MƠN MAN VỀ THƯƠNG MẾN
  MANG NỤ HÔN NHẸ THOÁNG PHỐ PHƯỜNG
  VÀI VẦN MƠ THÔI SAO MÀ NHỚ
  DĂM CÂU MỘNG THÔI LẠI NGÓNG CHỜ...

  TỪ CÕI VÔ THƯỜNG NÁU BẾN THƠ
  TÂM TƯ GÓI GHÉM QUA CON CHỮ
  LÒNG MÃI CHƯA NGUÔI SẦU QUÁ KHỨ
  ĐỂ GIƯÃ BƠ VƠ KHẢN TIẾNG RU...!

                             *Mélancolique,18/1/09