trang Blog

tinhmuathu486Tham gia: 17/01/2009
 • Chan Ly Dasira Narada!
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Chan Ly Dasira Narada!

  DASIRA NARADA CHÂN LÝ

  š&›

  Thuyền có nước thì thuyền mới chạy

  Đạo có đời thì mới phát huy

  Vào đường tu phải tuyệt vời can đảm

  Dám len mình trong nghịch cảnh mà đi

  Khi âm thầm lo phụng sự thiên cơ

  Lúc lừng lẫy mưu cầu cho nhân loại

  Bước tiến hóa nhân sinh năng phục vụ

  Cảnh thái hòa sinh chúng cố dựng xây

  Không bao giờ nao núng trước quyền uy

  Không khiếp sợ loại nào phi đạo đức

  Biết trà trộn náu nương trong các loại

  Để đo lường bí hiểm của nhân tâm

  Nhẫn là chuyên quan sát khắp muôn màu

  Nhẫn là khéo rút ra nhiều kinh nghiệm

  Trắng hay đen đều có ưu khuyết điểm

  Xét tận cùng để đạt lý uyên thâm

  Đời chuyển lưu theo định luật thăng trầm

  Nên nghiên cứu với bình tâm thiện ý

  Đúng hay sai định phân nhờ trí tuệ

  Nẻo chông gai biết rõ hướng lọc lừa

  Những ai chung lý tưởng ta học đành

  Mà lại học kẻ không đồng quan điểm

  Không xem trọng xem khinh từng quan điểm

  Mà điều nghiên bên chính lẫn bên tà

  Tâm phân minh sâu rộng tựa hải hà

  Ta trung lập cân phân và tổng hợp

  Người mọi giới sang hèn hay khôn dại

  Kẻ mọi ngành lành dữ hoặc chi chi

  Đều là người gợi ánh sáng quang huy

  Cho cơ hội ta tìm ra chân lý

  Họ tất cả đều là thầy miễn phí

  Là ân nhân dạy ta rõ cuộc đời

  Vậy người tu có bạn chẳng có thù

  Và biến cải khối thù thành khối bạn

  Biết sai trái sửa sai không tai phạm

  Thất bại rồi giác ngộ mới thành công

  Khổ vì tà người hướng thiện mới đông

  Có kẻ ác người ngay mới nổi bật

  Còn chân lí người đời thường để cập

  Nghiêng bên này hay ngả gật bên kia

  Là chân lí một chiều gây biển lận

  Cái chân lí mọi người đều chấp nhận

  Không biên cương không giai cấp màu da

  Với tình thương nhân loại khá đậm đà

  Không vị kỉ đam mê hay vụ lợi

  Chân lí ấy mới thật đầy ý nghĩa

  Cái bản lai diện mục khác siêu quần

  Hành động sao mà không đạt sở cầu

  Với cứu cánh là an bang tái thế

  Tâm mưu cầu cho hạnh phúc đại đồng

  Tâm xây dựng cho mọi người chung hưởng

  Tâm nhận thức vạn vật đồng nhất thể

  Tâm Thánh Hiền nhận chân lí vô tư

  Tu để biết việc đời đầy mâu thuẫn

  Biết san bằng muôn vạn nẻo chông gai

  Đời giúp ta sang trên đường đạo

  Ta giúp đời trong lúc lâm nguy

  Sợi tóc kia rơi rớt tận chân trời

  Ta nhặt lấy trả đủ về huynh đệ

  Gieo hạt giống khôn ngoan đừng vun vẩy

  Mà ném gần gốc cội của cây to

  Dùng tàn cây che lấp mộng bé thơ

  Hầu tránh được miệng chim muông nọc rắn

  Cây núp bóng nhờ cội tàng che khuất

  Và lớn lên bên cạnh gốc thông già

  Gẫm cuộc đời thật chẳng có bao lâu

  Làm kiếp người cũng nào đâu có dễ

  Bởi cho nên trót sinh trong trần thế

  Phải làm sao cho xứng đáng kiếp người

  Tình Tổ Quốc vạn đời luôn bất diệt

  Yêu nhân loài nào khác thể thân ta

  Đưa nhân loại hoàn hư về nẻo một.

   

   

   

   

   

   
  Chan Ly Dasira Narada!