<Biến căng đêm khuya>… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

<Biến căng đêm khuya>
Ngay lúc này trên cầu Chương Dương
Có ai tại đó không, hóng được tí nào chưa?

Hix, tối nay nhiều biến căng quá anh em ạ
#hong #biencang #hong_biendemYume.vn Cám ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết này!