BIẾN CĂNG ĐUA XE TRONG ĐÊM ở AN GIANG…

— Yume.vn —

BIẾN CĂNG ĐUA XE TRONG ĐÊM ở AN GIANG

Theo như thông báo ban đầu nhận được thì đây là một giải đua xe mở rộng quy mô lớn, được livetream và bình luận trực tiếp trên Facebook của bạn gái 1 tay đua….Và với quy mô và độ nguy hiểm cực cao cùng sự kêu gọi chia sẻ nhiệt tình của bạn gái tay đua trên livetream thì các chiến sĩ cơ động cùng Cảnh sát giao Thông đã ngay lập tức có mặt để Bảo vệ cho đội đua về Đích là ĐỒN một cách ăn toàn nhất

Giải đua diễn ra tốt ngầu với sự quảng bá truyền thông trên Livetream và sự bảo về nhiệt tình của CSGT và CSCĐ…

Người đưa tin trực tiếp: Bắc Kiều Phong





#Yume