Đăng nhập

Biện hộ

cho MMT

Anh đánh cắp nồng nàn trên một cánh hoa

bằng giác quan thật

khi hương vị ấy  cô thành mật ngọt

anh đem cất giấu vào ẩn thức

.

dẫu biết chẳng ai bênh đạo tặc

anh vẫn muốn tìm cách biện hộ

nếu như ngày ấy giờ ấy giây phút ấy

hoa không nở

nếu như

.

trong cái mùi hương chứa đầy ẩn dụ

thoi thóp thoát thai

chắng chịt  dây rừng

anh là kẻ tiều phu chỉ biết tìm gỗ mục

một ngàn năm chẳng hóa tội đồ

.

và em

em hiểu thế

phải không

21/10/2012