Biến Thủ Đức…

— Yume.vn —

Biến Thủ Đức

Đang cháy lớn đường 48, sau Cá Sấu Hoa Cà, Hiệp huyện Bình Chánh.

cám ơn tất cả mọi người thông báo

Ad sau đó cập nhật thông báo…#Yume