Biến Thủ Đức…

— Yume.vn —

Biến Thủ Đức

Ngay lúc này có tai nạn trên quốc lộ 1A. Đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến Đại học Nông Lâm

cám ơn bạn Dữ Dần Duy đã thông tin cho ad


#Yume