Biến Thủ Đức…

— Yume.vn —

Biến Thủ Đức

Ngay lúc này: xe hơi lao vào nhà dân trước số 49 đường số 7, Linh Trung, Thủ Đức. Chư rõ nguyên nhân cũng như thương vong.

Ad kế tiếp cập nhật…

cám ơn bạn Tùng Thanh, Phạm Tố Quyên đã thông báo

#Yume