trang Blog

lockerTham gia: 23/02/2007
 • Truyện Audio-Đâu cần tới hiêp ba .
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Truyện Audio-Đâu cần tới hiêp ba .

   

  > Đâu Cần Đợi Hiệp Ba - Nguyễn Ý Thuần #Yến Uyên & Nguyễn Đình Khánh# =41'=


  Download >