Đăng nhập

Bình yên 1 thoáng cho tim mềm :x

Muốn............được ............ ....tự do..............như cơn mưa kia..................như những................giọt nước kia............. ........hay là như...............cơn gió............nhẹ nhàng...............nhẹ nhàng Đôi Khi Buồn em Lại Nghĩ Vẩn Vơ. .......Lại ước.....