trang Blog

Blog Cầu LôngTham gia: 27/10/2010
 • Đánh giá Vợt Cầu lông Yonex Voltric 70
  Thể Thao
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đánh giá Vợt Cầu lông Yonex Voltric 70

  Vợt Yonex Voltric 70 SP
  - Thông số: 3UG5
  - Độ cứng: Cứng
  - Điểm cân bằng: 290++mm
  - Lưới: Yonex BG66
  - Mức căng: 25lbs (~11,3kg) , 2 Piece Stringing
  - Quấn cán: Yonex cyber plus beta + Yonex overgrip
  - Công nghệ: Isometric head, Tri-Voltage system, Ultra PEF, new Control Support cap và New T-joint
  - Lọai cầu sử dụng: Protech Pt-10, speed 77


  Ấn tượng đầu tiên:
  This racquet is the new flagship Yonex head-heavy balance racquet to replace the armortec series. This racquet is overall black in color. There are bright white/chrome color at the 10 to 11 o'clock and 1 to 2 o'clock position and flanking the T-joint. There is some form of black 'plastic material' lining the lateral side of frame at the Tri-Voltage system area. This black plastic material occupies roughly a similar position to the armortec series 'Power armor system' Titanium-mesh tape.

  These 3 so-called 'joints' formed the Tri-voltage system and create a 'bulge' on the frame.
  The top of the frame at 12 o'clock and the rest of the frame is tapered. The tribal tattoo-like motifs highlights the frame from 7 to 9 o'clock and 3 to 5 o'clock. The lateral view of the frame is black in color except the 7 to 9 o'clock and 3 to 5 o'clock which is metallic red. The CS cap is similar to the Arcsaber Z-slash octahedron shaped CS cap.

  Làm nóng:
  Just based on the swing alone, I can feel this racquet is head-heavy, probably around the same class/balance as AT900T. The shaft is pretty slim. The overhead swing, I can hear a different 'swoosh' sound compared to Amortec series. The swing sound is quite close to the Arcsaber 10/Z-Slash but the racquet head is noticeably heavier. The flex of the racquet felt rather stiff.

  As usual, I start off with a basic overhead clear, baseline to baseline. The clear is generally excellent and the feel of the shuttle leaving the string bed can be felt, but the feeling is a bit different, owing to the 'new sound filter' . Then I tried the flat push or drive, which is generally easy and relatively fast. The new CS cap (similar to Arcsaber Z-slash) is ergonomic and easily aid in the short handle grip. When it comes to drop shots and net play, I guess the general 'feeling' of the racquet is there. The control is above average as the selected shot goes where it is supposed to go. The unique tapered frame and the 'bulge' at the Tri-Voltage area has a different 'feel' to the cutting/slicing of the shuttle. The smash is excellent as a combination of aerodynamics of the racquet and heavy balance. Generally, overhead shots like smash, clear and drops are excellent, very similar to the very best other Yonex racquets in the market.

  Thi đấu:
  Testing the undearhand shots like backhand serve, lifts and defensive drives: This racquet like all head-heavy racquets are in general slightly less responsive in defensive stroke. On the one hand, the new slim/aerodynamic desgin improved on the defensive capabilities of this racquet. I would say that the defense of this new racquet is better than most of the armortec series. Lifting smashes is pretty comfortable for a head heavy racquet. The net play is generally good and quite comfortable to netkill using the short handle grip.

  Serving backhands and forehands are good so is the receiving of service like push/drive shots.
  Drives are superb, as counterattacking with offensive drive is very responsive. For offensive strokes like punch clear, smashes and fastdrop, this racquet is excellent. For defensive stroke like receiving smashes, this racquet is excellent, roughly the same class as AT900T/Arcsaber 8DX. After 2 hours of play, I did not feel lactic acid building up on my wrist. I found this racquet comfortable to use for all around play and in my humble opinion is a keeper.

  Kết luận:
  Vợt này có sự kết hợp tuyệt vời của tấn công và phòng thủ.
  Có thể đập mạnh và bỏ lưới một cách tự tin. Nó còn rất tốt khi phản công các cú đẩy cầu hoặc tranh chấp. VT70 là một phiên bản khí động học của dòng vợt Armortec nhưng mang lại cảm giác khác với dòng Armortec do trục và khung mỏng hơn một chút. Riêng phần khung thì có thể cảm thấy không rắn bằng dòng Armotec.

  1. Cảm giác: : 7.5/10
  2. Điều khiển : 8.5/10
  3. Uy lực tấn công: 9/10
  4. Khả năng phòng thủ: 9/10
  5. Độ linh hoạt: 9/10

  • Ưu điểm: Giá cả hợp lý. Công nghệ hiện đại. Kết hợp tấn công và phòng thủ tuyệt vời
  • Nhược điểm: hầu như không có, trừ việc đem lại cảm giác ít cứng hơn so với vợt Armortec.
  • Đối tượng sử dụng: Mới bắt đầu / Khá / đánh đôi + đánh đơn chuyên nghiệp


  Nguồn: Badmintan Blogspot

  Đánh giá Vợt Cầu lông Yonex Voltric 70