trang Blog

Blue-AngelTham gia: 14/06/2009
 • HÌNH NỀN ĐẸP NÈ - KUTE, LOVELY NÈ
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  HÌNH NỀN ĐẸP NÈ - KUTE, LOVELY NÈ   

   
  HÌNH NỀN ĐẸP NÈ - KUTE, LOVELY NÈ