trang Blog

Blue-AngelTham gia: 14/06/2009
 • SƯU TẬP NHỮNG ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ CHO ENTRY
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  SƯU TẬP NHỮNG ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ CHO ENTRY

   

  Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket  Photobucket Photobucket                       

   

  Sưu tầm mấy cái hình xinh xinh, lúc viết entry khỏi phải đi tìm

   Photobucket    Photobucket    Photobucket 

   

   

  >>

   

  > >

   

  >>

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

   

  >>

  >>

  >>

   

  >>

  >>

   

  > description>

   

  Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

   

   

   

   

   
  SƯU TẬP NHỮNG ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ CHO ENTRY